Wednesday, September 21, 2011

色慾系列--第一次行山

『李太, 帶埋芝芝來呀?』
『見今次應該易行, 咪帶佢行山囉.』

媽咪話行山, 乜嘢係行山? 總之有得出來就好啦!

又要上, 又要落, 行起來要嘥啲力氣. 原來這就叫行山, 與行公園唔同.

好嘢! 媽咪放開了帶, 俾我自己亂咁走.

咦, 有個好帥的哥哥走埋嚟.

哥哥, 你看甚麼? 你讚我靚, 多謝! 你做乜聞我後面, 好香嗎? 我也要聞你後面!

你聞我的, 我聞你的. 唔知點解, 有啲興奮嘅感覺! 哥哥的話兒有點變大了, 好得意.

哥哥爬在我背後, 好開心, 好舒服!

『同陳太企係度都傾咗成粒鐘, 好誇張! 芝芝, 要走啦, 番屋企啦!』

*******

『老公, 我見芝芝好似唔妥, 帶咗佢去睇.』
『獸醫點講?』
『佢話芝芝有咗!』
『佢有同第二啲狗玩咩?』
『印象中, 好似冇嘞... 啊! 行山時, 佢好似同陳太隻狗玩過幾分鐘, 不過我無睇住.』
『噢.』

No comments:

Post a Comment